Organisasjon 2018

Organisasjon Varden Meråker Fotball 2017

   

Valg periode

Neste valg
Leder Jan Arve Almåsbakk 1 år 2019
Nestleder Karstein Sandvik 2 år 2019
Sekretær Guttorm Stormo 2 år 2019
Kasserer Jostein Raaen 1 år 2019
Leder sportslig avd. Elisabeth Aavik 2 år 2019
Styremedlem Mini Håvard Ingstadbjørg 2 år 2020
Styremedlem Ungdom Jan Fredrik Østerås 2 år 2019
Styremedlem Senior Jørgen Alte 2 år 2020
Varamedlem Morten Eidem 2 år 2019

 

Økonomiutvalg

 

Morten Eidem, Leder

 

2 år

 

2019

  Marit Veie 2 år 2020
  Karstein Sandvik 2 år 2019
  May Elin Karlsen 2 år 2019

 

Valgkomite

 

Lars Hasselvol, Leder

 

2 år

 

2020

  Erik Mjøen 2 år 2020
  Åge Karlsen 2 år 2019

 

Sportslig Utvalg

 

Elisabeth Aavik, Leder

   
  Jan Fredrik Østerås    
  Håvard Ingstadbjørg    
  Jørgen Alte    

 

Seniorutvalg

 

Jørgen Alte, Leder

   
  Jonas Sæther, Eirik Lerberg    
  Marit Østun, Hedda Blæstervold    
  Jan A. Almåsbakk    

Materialforvalter

Helge Pedersen

   

Kioskansvarlig

Laila Brandtsæg-Sand    
Fiksansvarlig Guttorm Stormo    
Treningsøkta Håvard Ingstadbjørg    

 

Vardens hjemmeside

 

Jørgen Alte, admin/senior

   
Utdanningskontakt      
Dommerkontakt Tom Erik Henden    
Revisor Svein Alte