INNKALLING ÅRSMØTE IL VARDEN MERÅKER 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Varden Meråker. 

Dato: ​tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00.

Sted: ​Meråker videregående skole, auditoriet.

Saker: ​Vanlige årsmøtesaker.

Søndag 20/02/22 Øyvind Slungård

Saker som ønskes behandlet må sendes/leveres styret innen15.03.22 til herneshenden@gmail.com.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside - https://vardenmeraker.no/.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Øyvind Slungård kontaktes på mob. 901 97 324 eller epost oyvsl@trondelagfylke.no.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret