Politiattest

Politiattest

Skrevet av IL Varden Meråker.

Alle ledere og trenere hos oss skal forevise gyldig politiattest i henhold til krav fra idrettsforbundet

I IL Varden Meråker blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

 1. Laster ned bekreftelse formål politiattest og fyll ut skjemaet. Avdelingsleder får en oversikt over trenere og lagledere i sine grupper,
  som igjen sender oversikten til ansvarlig for politiattester.
  Da vil de som skal være trenere/oppmenn få bekreftelsen på sitt engasjement fra politiattest ansvarlig.
 2. Bekreftelsen skal benyttes som vedlegg til søknaden.
 3. Klikker på linken elektronisk søknad.
 4. Dersom søkeren er mellom 15 og 18 år . Må ha underskrift av foresatte!
 5. Logg på med Min ID, Bank ID etc.                              
 6. Fyll ut skjem og velg 
  1. Kategori: Frivillige organisasjoner                        
  2. Formål: Frivillige organisasjoner       
 7. Du får en e-post fra politiet som bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 8. Attesten blir sendt pr. post til din adresse.
 9. Attesten må da sendes til Il Varden Meråker eller fremvises personlig til ansvarlig for politiattest.
  Attesten skal fremvises til ansvarlig for politiattestene.

 Spørsmål og svar:

Hvem må ha Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Aldersgrense

Nedre grens er 15 år. Egen rutine for søknader til personer under 18 år. 

 

 

Type politiattest

Du må ha en Politiattest som er tilknyttet IL Varden Meråker. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf.                   Kategori = Frivillige organisasjoner

 

 

 

 

Jeg har politiattest kan jeg bruke den?

Kun attester tilknyttet Il Varden Meråker er gyldige. Dersom du har politiattest gjennom arbeidsforhold eller andre frivillig organisasjoner kan disse ikke benyttes

 

Hvor lenge er den gyldig og kan jeg bruke en fra i fjor

Attesten er gyldig i 3 år. Alle trenere og ledere skal søke om ny attest dersom de ikke har attest utstedt i 2015 eller senere.

 

Hvordan registrerer søknad/attesten hos klubben

Kopi av søknadsbekreftelsen må sendes til valgte ansvarlige for politiattester i klubben, se årsmøteprotokoll, slik at vi kan registrere at det er søkt. Attesten blir sendt direkte fra politiet og hjem til søker pr. post. Når du mottar denne må du sende attesten til ansvarlig for politiattest/leder eller fremvise den personlig.

 

 

Blir den arkivert i klubben.

Nei, den er personlig og skal kun registreres i klubben. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og makulerer alle attester så snart de er registrert.

 

Behandlingstid for søknaden

Behandlingstiden hos politiet er ca 4 uker.

 

 Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundet sine sider 

Styret og ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Vi lagrer ikke attestene, men får dem kun fremvist til gjennomsyn.

John Helge Lillevold er klubbens politiansvarlig. Eventuelle spørsmål sendes til John Helge pr mail eller mob:
jhl@merakergront.no, 91757774