Medlemsskap og fordeler

Hvem skal være medlem?

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer IL Varden Meråker skal være medlemmer av idrettslaget. På disse sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Varden Meråker Idrettslag og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.


Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Il Varden Meråkerslogo på trøya må du være registrert medlem.  I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.  Les mer om dette under medlemskap og forsikring.  Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere.

Medlemskontingnet og aktivitetssavgift

Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift i IL Varden Meråker. 

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball, håndball, ski og allidrett og tar inn en aktivitetssavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent
Alle som er tillitsvalgte representanter for IL Varden Meråker skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av IL Varden Meråker og er derfor IL Varden Meråker's representanter i slike sammenhenger.  Kun medlemmer av IL Varden Meråker har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker

 

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i IL Varden Meråker vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatter på priser på en mengde varer og utstyr som tilbys avvåre samarbeidspartere. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr. 

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemsskap i IL Varden Meråker utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil idrettslaget motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet IL Varden Meråker ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i formindelse med reise til og fra.