Bli Medlem

Vi håper du ønsker å være medlem av IL Varden Meråker. Medlemskapet er en vesentlig del av idrettslagets inntekt.

 

Bli medlem her:  https://medlemskap.nif.no/Start/Index/27073

 

 

Norges idrettsforbund har har fått ny portal for medlemsregistrering. For mer info: https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding/

 

For deltakelse i aktiviteter må det i tillegg påregnes treningsavgift og noe dugnadsarbeid. Alle aktive må betale medlemskontigent for å ha gyldig forsikring. 

IL Varden Meråker setter veldig pris på de som støtter oss, og sier tusen takk!

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Mvh. Hovedstyret.