Klubbens visjoner

TILRETTELAGTE IDRETTSAKTIVITETER SKAL PREGES AV:

  • FRIVILLIGHET
  • DEMOKRATI
  • LOJALITET
  • LIKEVERD

IDRETTSLAGETS GRUNNVERDIER ER:

  • IDRETTSGLEDE
  • FELLESSKAP
  • HELSE
  • ÆRLIGHET

IL Varden Meråker har som mål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Barneidrett – Fotballgruppa – Skigruppa – Handballgruppa

​