Årsmøte hovedlaget 2021

Årsmøte for hovedlaget i IL Varden Meråker blir

Torsdag 6. Mai kl. 19.00.

Innkalling med saksliste kommer senest 6. April. Innkomne forslag til saksliste, sendes til styret innen 22. April. Endelig saksliste kommer senest 29. April.

Vi kommer tilbake til hvorvidt årsmøtet vil bli gjennomført fysisk, men det vil uansett bli mulighet for å delta digitalt. Mer info om dette kommer også senere. 

Saker kan sendes til herneshenden@gmail.com

 

Velkommen!

Onsdag 03/03/21