Stell av ski

HER finner du enkle tips til smøring og stell av ski. Ble gjennomgått på foreldremøte/smørekurs i Grova januar-14 av OMI

HER finner du notater fra smørekursene som smørerne på Team Veidekke Trøndelag har hatt høsten13/vinteren14.