Medlemskontigent

Kjære sambygdinger og medlemmer i IL Varden MERÅKER!

Medlemskontingent 2018                                                            

Alle aktive i idrettslaget skal være medlemmer. Idrettslaget er igjen forpliktet til å registrere alle sine aktive og støttemedlemmer til idrettsforbundet. Flere medlemmer bidrar ikke bare til mer støtte, men også til flere og bedre aktiviteter for bygdas barn, unge og voksne.

Vi håper alle våre sambygdinger er interessert i å støtte IL Varden Meråker, som aktiv eller som passiv støttemedlem. I I tillegg har dere 25% rabatt på kjøp hos MX-Sporten, på enkelte produkter og mulighet for leie av klubbhuset på Vardetun.

Nedenfor finner dere en oversikt over betalingssatsene for et medlemskap i klubben, som ble vedtatt på årsmøte i IL Varden Meråker i 2017. Ut fra disse satsene ser vi at det ikke er så mye dyrere å melde inn hele familien framfor et enkeltmedlemskap.

  • Barn:             kr 100,-
  • Voksne:         kr 200,-
  • Familie:         kr 300,-

(d.v.s. familiemedlemmer med samme husstandsadresse)

Medlemskontigenten betales til IL Varden Meråkers kontonummer 4202.13.37425. v/Ingunn Tronsmo Skallan. Merk innbetaling med kontingent 2018

Alle må registrere navn, adresse, mailadr. og fødselsnummer på innbetalingen eller på mail til ingunnts26@hotmail.com Dere kan også sende sms til 90064110. Vi må ha fødselsdata på alle familiemedlemmer. Det er ikke tilstrekkelig lenger med bare fødselsår.

På forhånd takk til alle sambygdinger og aktive!

 

Mvh ILVarden Meråker

v/ Øyvind Slungård, leder

Ingunn Tronsmo Skallan, sekretær