Organisasjon 2017

Organisasjon Varden Meråker Fotball 2017

   

Valg periode

Neste valg
Leder Jan Arve Almåsbakk 1 år 2018
Nestleder Karstein Sandvik 2 år 2019
Sekretær Guttorm Stormo 2 år 2019
Kasserer Knut-Tore Aspås 2 år 2018
Leder sportslig avd. Elisabeth Aavik 2 år 2019
Styremedlem Mini Håvard Ingstadbjørg 2 år 2018
Styremedlem Ungdom Jan Fredrik Østerås 2 år 2019
Styremedlem Senior Jørgen Alte 2 år 2018
Varamedlem Morten Eidem 2 år 2019

 

Økonomiutvalg

 

Morten Eidem, Leder

 

2 år

 

2019

  Rita Govassmark 2 år 2018
  Karstein Sandvik 2 år 2019
  May Elin Karlsen 2 år 2019

 

Valgkomite

 

Jostein Raaen, Leder

 

2 år

 

2018

  Ann Lise Raaen 2 år 2018
  Åge Karlsen 2 år 2019

 

Sportslig Utvalg

 

Elisabeth Aavik, Leder

   
  Jan Fredrik Østerås    
  Håvard Ingstadbjørg    
  Jørgen Alte    

 

Seniorutvalg

 

Jørgen Alte, Leder

   
  Jonas Sæther    
  Eirik Lerberg    
  Svein K. Henden    
  Terje Tolnes    
  Jan A. Almåsbakk    

Materialforvalter

Helge Pedersen

   

Kioskansvarlig

Laila Brandtsæg-Sand    
Fiksansvarlig Guttorm Stormo    
Treningsøkta Håvard Ingstadbjørg    

 

Vardens hjemmeside

 

Guttorm Stormo, Styret

   
  Jørgen Alte, Senior/admin    
  Jan F. Østerås, Ungdom    
  Svein Erik Lian, Mini    
Utdanningskontakt      
Dommerkontakt      
Revisor Svein Alte