Foreldre....

Lenke til Storsjøcupens hjemmeside


VIKTIG INFO OM STORSJØCUP!                                         

Voksen tilstedeværelse 

Det skal til enhver tid være minst en ansvarlig voksen pr. lag som spillerne skal forholde seg til. Vi kommer til å lage et oppsett som hver enkelt spiller får. Hvert enkelt lag skal sette opp en turnus, der trener og lagleder har hovedansvar i forbindelse med kamper, mens andre voksne har ansvar på kveld og natt. Skulle noen lag ha lite foreldre å spille på, kan det gjøres avtaler med foreldre fra andre lag. Hovedsaken er at spillerne føler seg trygge. 

 

Overnatting og mat for laget 

Vi har fått tildelt overnatting for alle Varden sine lag på Ås skole, Ösavägen 9, 83694 Ås. 

Alle spillere og to lagledere har A-kort som dekker all mat, transport i Østersund og overnatting.  

Hver deltager får plass til max 90 cm bred madrass. 

 

NB! Meld inn til lagleder snarest mulig om det er spesielle hensyn å ta i forhold til mat. 

 

Overnatting og mat for foreldre og søsken 

Det er campingplass like ved skolen. Dette koster 500,- pr. teltplass og 1.000,- pr. campingvogn/bil inkl. elektrisitet (NB! El.-oppvarming tillates ikke pga. kapasitet). 

Campingen åpner allerede fredag 1. juli, så det er fritt fram å dra dit før mandag. 

Kanskje noen drar innover tidligere og etablerer en «Varden-camp»? 

I følge arrangøren har denne plassen god kapasitet. 

 

Alle kan få kjøpt matkuponger ved skolen hvis de ønsker å spise sammen med spillerne. 

 

Reise til og fra Storsjøcup 

Dette vil bli organisert av hvert enkelt lag internt. Noen vil sikkert samkjøre og noen vil ta toget. Toget går til Østersund sentrum, noe som innebærer at lokalbuss eller privat skyss må benyttes derifra til Ås. 

 

Det er viktig at reise avtales i god tid og at lagleder involveres slik at vi sikrer at alle kommer seg innover på en god måte.