Steg for steg:

Forberedelser og gjennomføring av årsmøtet i IL Varden Meråker Fotball

 1. Fotball-leder og sekretær utarbeider årsmøtedokumentet
 2. Saksliste utarbeides
 3. Fastsette tid og sted til årsmøtet
 4. Sekretær ordner med annonse  i pressen, senest 30 dager før årsmøte
 5. Lagleder utarbeider årsberetning for hvert sitt lag (og må inneholde navn på trenere, lagledere, spillere, kort oppsummering av sesongen, tabellsituasjon, cup-deltakelse, og kanskje et pent lagbilde )
 6. Årsberetning fra dommerkontakt
 7. Årsberetning fra Magnar Lundemo’s Minnecup
 8. Styrets årsberetning presenteres
 9. Regnskap for sesongen presenteres
 10. Budsjett for neste sesong presenteres
 11. Nåværende Styresammensetning
 12. Valgkomiteen presenterer sitt forslag til nytt styre
 13. Valg til nytt styre