Frivillige verv i IL Varden Meråker Fotball

 

Verv i Fotball avd.

Navn

Valg periode

Neste valg

Leder Ken Svendsen ? ?
Nestleder Karstein Sandvik 2 år 2021
Sekretær Anne-Britt Krogstadnes 2 år 2021
Kasserer Rannveig Skretteberg 1 år 2021
Leder sportslig avd. Hege A. Lundquist 2 år 2021
Styremedlem Mini Erlend B. Øien 2 år 2022
Styremedlem Ungdom Iver Aamo 1 år 2021
Styremedlem Senior Eirik Lerberg 2 år 2022
Varamedlem Rita Gjemse 2 år 2021

 

Økonomiutvalg

 

Morten Eidem, Leder

 

1 år

 

2021

  Karstein Sandvik 2 år 2021
  Laila Brantzæg-Sand 2 år 2021
  Oda Aune 2 år 2022

 

Valgkomite

 

Marius Ringen, Leder

 

2 år

 

2022

  Erik Mjøen 2 år 2020
  Andre Bjørnsen 2 år 2022

 

     

Materialforvalter

Helge Pedersen

   

Kioskansvarlig

Laila Brandtsæg-Sand    
Fiksansvarlig Morten Pynten    
Treningsøkta Håvard Ingstadbjørg
Hege A. Lundquist
   

Varden Fotball hjemmeside

Club Spond

 

Trond Vegar Hallem

   
Utdanningskontakt      
Dommerkontakt