Organisasjon Varden Meråker Fotball 2019

 

   

Valg periode

Neste valg
Leder Heidi Ø. Hasselvold 1 år 2020
Nestleder Karstein Sandvik 2 år 2021
Sekretær Anne-Britt Krogstadnes 2 år 2021
Kasserer Rannveig Skretteberg 1 år 2020
Leder sportslig avd. Hege A. Lundquist 2 år 2021
Styremedlem Mini Håvard Ingstadbjørg 2 år 2020
Styremedlem Ungdom Ellen Hetland Ljung 2 år 2021
Styremedlem Senior Jørgen Alte 2 år 2020
Varamedlem Rita Gjemse 2 år 2021

 

Økonomiutvalg

 

Karstein Sandvik

 

?

 

?

  Mari Weie Svendsen ? ?
  Laila Brantzæg-Sand ? ?
  Morten Eidem ? ?

 

Valgkomite

 

Lars Hasselvol, Leder

 

2 år

 

2020

  Erik Mjøen 2 år 2020
       

 

Sportslig Utvalg

 

Hege A. Lundquist, Leder

   
  Ellen Hetland    
  Håvard Ingstadbjørg    
  Jørgen Alte    

 

Seniorutvalg

 

Jørgen Alte

   
       
       
       

Materialforvalter

Helge Pedersen

   

Kioskansvarlig

Laila Brandtsæg-Sand    
Fiksansvarlig Morten Pynten    
Treningsøkta Håvard Ingstadbjørg
Hege A. Lundquist
   

 

Vardens hjemmeside

 

Trond Vegar Hallem
Jørgen Alte, admin/senior

   
Utdanningskontakt      
Dommerkontakt Tom Erik Henden