Medlemskontingent 2021 sendes ut innen utgangen av januar!

Alle medlemmer i IL Varden Meråker må betale medlemskontingent hvert kalenderår. Det er årsmøtet som bestemmer størrelsen på kontingenten. Årsmøtet 2020 vedtok følgende priser for medlemskontingent:

  • medlem 17 år og yngre kr. 50,-
  • medlem 18 år og eldre kr. 100,-

Alle som har betalt er medlem av IL Varden Meråker. I løpet av januar sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2021 til alle våre medlemmer. Du får faktura som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på MIN IDRETT. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist.

Det oppfordres alle til å registrere seg på Min idrett og oppdatere sine personlige opplysninger. Dette vil for framtiden være kjernen i medlemsadministrasjon i idretts Norge. 

Mandag 25/01/21 Administrator