ÅRSMØTE I HOVEDLAGET

Husk årsmøte i hovedlaget torsdag 28.mars kl.19.30 på MVS.

Vanlige årsmøtesaker. Velkommen!

Torsdag 21/03/19 Unni Iversen